Funkcjonalności GDPStandard

Sprawdź, co otrzymasz w ramach narzędzia do RODO

WEBINAR

Obejrzyj WEBINAR i poznaj BLIŻEJ funkcjonalności systemu

Dostęp online

GDPStandard to narzędzie dostępne w przeglądarce internetowej w systemie 12 miesięcznej subskrypcji. Pozwala w łatwy sposób dostosować się do wymagań RODO, a następnie służy do zarządzania obszarem danych osobowych w każdej organizacji. Wymagana dokumentacja, rejestry, raporty, w tym automatycznie generowany raport na wypadek kontroli – wszystko w jednym miejscu, zapewniając porządek w ochronie danych osobowych.

Rejestr czynności przetwarzania

W oparciu o informacje na temat branży i obszarów występujących w przedsiębiorstwie GDPStandard automatycznie generuje rejestr czynności przetwarzania (RCP), tworząc mapę zachodzących czynności przetwarzania. Wskazuje czynności, w których przetwarzane są dane osobowe, określa cel i podstawę prawną przetwarzanych danych osobowych, kategorie danych, kategorie osób oraz stosowane środki bezpieczeństwa. Predefiniowany RCP ułatwi i przyspieszy przeprowadzenie audytu posiadanych danych oraz prawidłowości ich przetwarzania.

Kluczowym elementem RODO jest analiza ryzyka, którą każdy powinien przeprowadzić bez względu na rozmiar prowadzonej działalności. GDPStandard zawiera moduł uproszczonej analizy ryzyka, która w kilku prostych pytaniach pozwala na samodzielne przeprowadzenie analizy ryzyka. Dostarczamy również instrukcję wzorcowej uproszczonej analizy ryzyka .

Uproszczona

analiza ryzyka

Rejestr kategorii czynności

Rejestr, w którym zawarte są informacje o czynnościach (operacjach) realizowanych na zlecenie administratorów danych. Rejestr kategorii czynności przetwarzania jest kluczowy dla takich firm jak biuro rachunkowe, biuro kadrowo-płacowe, czy też agencja marketingowa. Prowadzenie tego rejestru, obok rejestru czynności przetwarzania, jest podstawowym wymaganiem RODO.

Rejestr procesorów

Rejestr podmiotów przetwarzających to lista firm zewnętrznych, którym zostało zlecone wykonanie niektórych operacji w ramach procesów przetwarzania danych osobowych. Administrator powinien być wstanie wykazać podmioty, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Rejestr upoważnień

Ewidencja osób, które zostały upoważnione do dostępu i przetwarzania danych osobowych zgodnie z zakresem ich obowiązków służbowych. Rejestr upoważnień pozwala jednocześnie weryfikować kto realizuje zadania na danych osobowych, do jakich danych posiada dostęp oraz czy posiada odpowiednie przeszkolenie.

RODO przyznaje szereg nowych praw osobom fizycznym w postaci choćby prawa do zapomnienia lub przeniesienia danych osobowych. Każdy przypadek zgłoszenia takiego żądania powinien być odpowiednio zidentyfikowany w rejestrze, tak aby móc zachować udzielenie odpowiedzi w terminie. Aby ułatwić wywiązanie się z obowiązku odpowiedzi GDPStandard zawiera propozycję gotowych wzorów odpowiedzi oraz miejsce do ewidencji zapytań jednostek.

Rejestr wniosków

Rejestr naruszeń

Administrator zobowiązany jest do dokumentowania naruszeń ochrony danych osobowych, w tym wskazania okoliczności oraz skutków naruszeń i podjętych działań naprawczych. Prowadzenie Rejestru Naruszeń pozwala lepiej identyfikować incydenty, a w przypadku powtarzalności eliminować ich przyczyny. System zawiera również pełną procedurę postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń.

Dowiedz się więcej

Pakiet dostosowant do Twoich potrzeb

Raport zaleceń

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych i wynikające z niego obowiązki ciążące na przedsiębiorcach przełożone na listę praktycznych zadań do wykonania wraz instrukcją postępowania w procesie wdrożenia. Ewidencja już wykonanych czynności zapewnia rozliczalność podjętych kroków do wdrożenia RODO.

Po wykonaniu wskazanych zaleceń dostępny jest raport z wdrożenia oraz certyfikat GDPS.

Dokument wykazujący wymagania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych leżące na danym podmiocie, przepis z jakiego się bezpośrednio wywodzą oraz sposób w jaki zostały one zrealizowane przy wykorzystaniu GDPStandard w rozbiciu na czytelną matrycę.

W przypadku kontroli jesteśmy w stanie wykazać zgodność działania naszej firmy z wymaganiami RODO.

Raport zgodności

z RODO

Chmura

na dokumenty

Narzędzie udostępnia miejsce w chmurze do przechowywania opracowanych wzorów umów, polityk i procedur umożliwiając utrzymanie porządku i aktualnej bazy dokumentów.

Wszystko w jednym miejscu dla ułatwienia codziennej pracy i gotowe na ewentualność kontroli.

Baza wiedzy ekspertów

Działamy w oparciu o ekspercką wiedzę reprezentowaną przez uznanych prawników w obszarze danych osobowych. Baza kilkudziesięciu wzorów dokumentów została wykonana według najlepszych standardów przy współpracy z kancelarią Gawroński & Piecuch. Gromadzimy też wiedzę o RODO w formie materiałów szkoleniowych, bloga i FAQ RODO.

Wzory dokumentów

Pełna dokumentacja RODO obejmuje, min: wzorcową politykę prywatności, wzorcową politykę ochrony danych, gotowe procedury postępowania w czynnościach nakładanych na przedsiębiorstwa przez RODO, gotowe odpowiedzi na wnioski osób realizujących swoje prawa, wzory klauzul informacyjnych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, klauzule zgód, wzorcową metodyki analizy ryzyka, techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, wzory umów powierzenia i współadministrowania oraz materiały szkoleniowe.

Aktualizacje

GDPStandard jest na bieżąco rozwijany o nowe funkcjonalności w oparciu o opinie i potrzeby naszych Klientów wraz z dokumentami aktualizowanymi pod kątem wytycznych wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Europejską Radę Ochrony Danych oraz zmiany legislacyjne.

Nadajemy prywatny certyfikat poświadczający spełnienie wymagań RODO. Program certyfikujący zwiększa wiarygodność i zaufanie klientów oraz partnerów biznesowych, dla których bezpieczeństwo udostępnianych przy współpracy danych jest kluczowe.

Certyfikacja

Poznaj bliżej GDPS

Regulamin / Polityka prywatności


Good Data Protection Standard Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

KRS 0000697697 – NIP 5252725047

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


kontakt@gdpstandard.com

+48 791 764 754