Powierzenie v udostępnienie danych

7 marca 2019
Przekazanie danych przez administratora może nastąpić dwutorowo, tj. poprzez powierzenie lub udostępnienie danych. Jakie są między nimi różnice oraz na co zwracać uwagę?

Obowiązki IOD

Zadania IOD. Inspektor Ochrony Danych („IOD”) jest nową instytucją wprowadzoną przez RODO zastępującą Administratora Bezpieczeństwa Informacji („ABI”), który funkcjonował na podstawie „starej ustawy o ochronie danych osobowych”. Celem powołania IOD jest realizowanie zadań z obszaru ochrony danych osobowych a także współpracowanie z organem nadzoru, czyli PUODO.

Zgoda jako „królowa” przetwarzania danych

Zgoda osoby fizycznej stanowi jedną z „ulubionych” podstaw przetwarzania danych osobowych. Jednak – czy na pewno jest to najpraktyczniejsza podstawa do przetwarzania danych osobowych?

Analiza ryzyka dla małych i średnich firm – propozycja podejścia,...

Jak podejść do analizy ryzyka w małych lub średnich firmach? RODO pozostawię istotną kwestię doboru zabezpieczeń wynikowi analizy ryzyka. Dla małych i średnich przedsiębiorców może być nie lada wyzwaniem - stawia się przed nimi nowe zadanie bez podania konkretnych wytycznych i wskazówek.

Narzędzie dla Inspektora Ochrony Danych- WEBINAR

Webinar zwykle kojarzy nam się z przyjemną, internetową formą przekazania wiedzy. W ten właśnie przystępny sposób chcemy zaprezentować jakim ułatwieniem dla Państwa może być praca narzędziu GDPSystem.
1 z 4